Поиск

Русский

Белорусский

Транскрипция

Общие фразы

Да тактак
Нет нене
Спасибодзякуйдзякуй
Пожалуйстакалі ласкакали ласка
Извинитепрабачцепрабачце
Здравствуйтедобры дзеньдобры дзень
До свиданияда пабачэнняда пабачэння
Покапакульпакуль
Доброе утродобрая раніцадобрая раница
Добрый вечердобры вечардобры вечар
Спокойной ночидабраначдабранич
Я не понимаюя не разумеюя не разумею
Как вас зовутяк вас клічуцьяк вас кличуць
Очень приятновельмі прыемнавельми прыемна
Как делаяк справыяк справы
Хорошодобрадобра
Так себетак сабетак сабе
Где здесь туалетдзе тут туалетдзе тут туалет
Сколько стоит билет?колькі каштуе квіток?колькі каштуе квіток?
Один билет доадзін квіток даадзин квиток да
Где вы живете?дзе вы жывеце?дзе вы жывеце
Который час?якая гадзіна?якая гадзна
Не куритьне паліцьне палиць
ВХОДВЫХАДвыхад
ВЫХОДВЫНАХАДвынахад
Вход запрещенуваход забароненыуваход заборонены
Вы говорите по-английски (по-французски, по-немецки, по-испански)?вы размаўляеце па-ангельску (па-французску, па-нямецку, па-гшіспанску)? вы размаўляеце па-ангельску (па-французску, па-нямецку, па-гшіспанску)?
Где находится... ?дзе знаходзіцца... ?дзе знаходзицца
Один билет до ..., пожалуйстаадзін квіток да ..., калі ласкаадзин квиток да … , кали ласка
Хорошо, я покупаю этодобра, я купляю гэтадобра, я купляю гэта
Что это такое?што гэта такое?што гэта такое

Гостиница

Мне нужно заказать номермне трэба заказаць нумармне трэба заказаць нумар
Я хочу заказать номеря жадаю заказаць нумаря жадаю заказаць нумар
Сколько стоитколькі вартакольки варта
Номер с ваннойнумар з ваннайнумар з ваннай
Я заказывал у вас номеря заказваў у вас нумаря заказвау у вас нумар
Примите заказпрыміце заказпрымице заказ
Чаевыечаявыячаявыя
Я хочу оплатить счетя жадаю аплаціць рахунакя жадаю аплациць рахунак
Паспортпашпартпашпарт
Комнатапакойпакой

Магазин (покупки)

Сколько стоитколькі каштуеколькі каштуе
Наличнымигатоўкайгатойукай
Безналичнымибезнаяўнымібезнаяйуными
Чекомчэкамчэкам
Какой способ оплатыякі спосаб аплатыяки спосаб аплты
Сигаретыцыгарэтыцыгарэты
Хлебхлебхлеб
Продуктыпрадуктыпрадукты
Упаковатьспакавацьспакаваць
Без сдачибез рэштыбез рэшты
Чаевыечаявыячаявыя
Водавадавада
Свежий выжатый соксвежы выціснуты соксвежы выциснуты сок
Сахар / сольцукар / сольцукар / соль
Молокомалакомалако
Рыбарыбарыба
Мясомясамяса
Курицакурыцакурыца
Баранинабаранінабаранина
Говядинаялавічынаялавичына
Перец / приправыперац / заправыперац / заправы
Картофельбульбабульба
Рисрicрic
Чечевицасачавіцасачавица
Луклуклук
Чеснокчаснокчаснок
Сладостиласункіласунки
Фруктысадавінасадавина
Яблокияблыкіяблыки
Виноградвінаградвинаград
Клубникатрускаўкатрускайука
Апельсиныпамяранцыпамяранцы
Мандаринамандарынамандарына
Лимонцытрынацытрыа
Гранатгранатгранат
Бананыбананыбананы
Персикиперсікіперсики
Абрикосабрыкосабрыкос
Мангомангаманга
Открытоадчыненаадчынена
Закрытозачыненазачынена
Скидказніжказнижка
Очень дороговельмі дорагавельми дорага
Дешевотаннатанна

Транспорт

Автобусаўтобусайутобус
Троллейбустралейбустралейбус
Машинамашынамашина
Такситаксітакси
Стоянкастаянкастаянка
Автосервисаўтасэрвісайутасэрвис
Остановкапрыпынакпрыпынак
Пожалуйста остановкукалі ласка прыпынаккали ласка прыпынак
Сколько стоит проездколькі каштуе праездкольки каштуе праезд
Какая остановка?які прыпынак?яки прыпынак
Мне скоро выходитьмне хутка выходзіцьмне хутка выходзиць
Отправлениеадпраўленнеадпрайуленне
Поезд цягнікцягник
Самолетсамалётсамалёт
Аэропортаэрапортаэрапорт

Экстренные случаи

Пожарная службапажарная службапажарная служба
Полицияпаліцыяпалицыя
Пожарпажарпажар
Дракабойкабойка
Скорая помощьхуткая дапамогахуткая дапамога
Больницалякарнялякарня
У меня…у мяне…у мяне
Ушибударудар
Растяжениерасцяжэннерасцяжэнне
Запасной выходзапасны вынахадзапасны вынахад
Аварийный выходаварыйны вынахадаварыйны вынахад
Аптека аптэкааптэка
Доктордоктардоктар

Ресторан

Официантафіцыянтафицыянт
У вас есть свободные столикиу вас ёсць вольныя столікіу вас ёсць вольная столики
Я хочу заказать столикя жадаю замовіць столікя жадаю замовиць столик
Чек пожалуйста (счет)чэк калі ласка (рахунак)чэк кали ласка
Примите мой заказпрыміце маю замовупрымице маю замову
Какого года виноякога года віноякога года вино
Ваше фирменное блюдаваша фірмовая страваваша фирмовая страва
Чай / кофегарбата / кавагарбата / кава
Растворимый коферастваральны каварастваральны кава
Супсупсуп
Салатсалатсалат
Приготовленный на грилепрыгатаваны на грыліпрыгатаваны на грыли
Жареныйсмажанысмажаны
Вареныйваранывараны
Я не ем мясо!я не ем мяса!я не ем мяса!
Вермишельвермішэльвермишэль
Макаронымакаронымакароны
Фаршированный перецфаршаваны перацфаршаваны перац
Сыр / сметана (кислая)сыр / смятана (кіслая)сыр / смятана
Пивопівапива
Виновіновино

Версия
для печати


Меню
Хостинг от https://www.king-servers.com/